Konventskepsen

Do it! - like a boss!

En förening för dig som gillar när saker händer, och gärna fixar biffen själv

Konventskepsen

- och den underbara resan runt konvents-Sverige!

(in English below)


Konventskepsens förflutna är höljd i dimma och dunkel - ingen vet längre var den kommer ifrån eller vem som först skickade ut den på dess långa, slingriga resa genom konvents-Sverige. Men dess framtid är ljus och klar: den ska äntligen ut på ett nytt äventyr!

På PicaCon 2016, 1-3 april i Kristinehamn skickar vi ut konventskepsen i konventsvärlden igen. Målet: att den ska åka på så många konvent som det bara går att besöka under ett år; att vi ska få följa dess resa; och att den ska komma trygg och välbehållen hem till PicaCon 2017 igen!


Naturligtvis hoppas vi att du vill hjälpa konventskepsen på dess långa och mödosamma resa och det är inte alls svårt. När du får konventskepsen i din hand (eller på ditt huvud) följer du tre enkla steg:


1. Ta en bild på kepsen (gärna där den sitter på ditt huvud, men annars bara på kepsen!)

2. Lägg upp bilden på instagram (gärna med en liten berättelse om vem du är, hur kepsen kom till dig) med minst två taggar: @picacon_krhamn och #konventskepsen Du får förstås också gärna skriva på vilket konvent du befinner dig!

3. Skicka kepsen vidare till någon annan!


Den som har kepsen i slutet på ett konvent har ansvar för att den så snart som möjligt kommer till ett konvent igen. Om du inte själv ska åka på nästa konvent så kanske du har vänner som ska iväg?


Låt oss se hur många konvent kepsen lyckas besöka och hur många konventare den får träffa under ett år!- - -The origins of the convention cap is shrouded in mist and mystery - no one knows from where it first came or who first sent it out on its long and roundabout journey through Sweden's conventions. But its future shines bright and clear: it is finally heading out for a new adventure!

Starting at PicaCon 2016, April 1-3, in Kristinehamn, the convention cap is sent out into the World of conventions again. The goal: that it will visit as many conventions as can be visited in a year; that we get a chance to follow its journey along the way; and that it shall be returned safe and sound to PicaCon 2017!


Naturally, we wish that you would like to help the convention cap on its long and arduous journey, and it is really not that difficult. Once you have the cap in your hand (or on your head) you just follow three simple steps:


1. Snap a picture of the cap (preferably with the cap on your head, but otherwise just the cap itself!)

2. Post the picture on Instagram (preferably with a short story of who you are and how the cap came to you) with at least two tags: @picacon_krhamn and #konventskepsen It would also be great if you wrote at which convention you are!

3. Send the cap along to someone else!


Whoever has the cap at the end of a convention is responsible for getting it back to another convention again, as soon as possible. If you are not going to the next convention yourself, perhaps some of your friends are going and can take it along?


Let us see just how many conventions the cap can visit and how many convention visitors it can meet during a year!

Do it! är en förening i Kristinehamns kommun. Nå oss via vår mejl: kontakt@doitlikeaboss.se