Regler för PiccolaCon 2023

Alla evenemang har regler som man måste följa. Reglerna finns till för att alla ska få en så rolig, skön, trevlig och fantastisk helg som möjligt.


Brott mot reglerna kan leda till tillsägelse, en varning, två varningar eller att du avvisas från konventet. Vid tredje varningen avvisas du från evenemanget. Brott mot svensk lag polisanmäls.ALLMÄNNA REGLER


Evenemanget är helt alkohol- och drogfritt – Om en deltagare tror att någon på evenemanget är påverkad av alkohol eller droger, eller innehar någon form av drog eller alkohol, ska arrangör i PicaCrew kontaktas. Om någon är alkohol- eller drogpåverkad, eller innehar droger eller alkohol, kan personen avvisas från lokalen med omedelbar verkan och en polisanmälan kan komma att göras.


Nötter, citrusfrukter och skaldjur är förbjudna inne i lokalen - vänligen respektera de här allvarliga luftburna allergierna. Detta gäller även godis och dryck som innehåller nötter och citrussaft, samt mat som innehåller skaldjur.


Evenemanget har en åldersgräns på 13 år.


Det är förbjudet att sova inne i lokalen - är du trött och behöver sova har du eget ansvar att leta upp en sovplats utanför evenemanget.


All form av vandalisering och stöld polisanmäls och besökaren kan komma att avvisas från området.


Om ett larm går ska ALLA utrymma lokalerna OMEDELBART och återsamlas på parkeringsplatsen utanför Norrgården


Utanför Norrgården ska det vara tyst och lugnt från klockan 22.00.


Ingen nedskräpning - pantflaskor och pantburkar lämnas på anvisad plats och skräp läggs i soptunnorna.


PiccolaCon ansvarar inte för borttappade föremål eller värdesaker.


Rökning får endast ske på anvisad plats – på parkeringen, minst 10 meter från entrén. Detta gäller även vape-rökning/e-cigaretter.


Visa hänsyn mot dina medbesökare – Respektera att inte alla vill bli kramade, vidrörda eller fotograferade. Respektera när någon säger nej eller att den inte vill.


Försäljning sker endast i evenemangets kiosk - och du kan endast betala med kontanter.


Följ arrangörernas uppmaningar.


 

BILJETTREGLER


Betalning sker endast via bankgiro, som betalas i förväg. 


Betalda biljetter återköpes ej.


PiccolaCon tar inget ansvar för misslyckade eller felaktiga betalningar.


PiccolaCon har rätt att avvisa besökare från evenemanget utan att återbetala inbetalda medel om vi anser att besökaren brutit mot någon/några av evenemangets regler.


Biljetten är personlig och gäller bara för den som bokat den
Vad är grejen med Gandalf?


Du kommer att se den gula Gandalf-skylten runtom på konventet.

Den sitter oftast på dörrar eller dörröppningar och betyder helt enkelt att du inte får passera.


Endast arrangörer får passera Gandalf. Om du befinner dig i ett område bortom Gandalf kan det resultera i tillsägning eller varning.